tra5e10cm

091

tarda quiete

rapidograph su carta, grafica Photoshop
Kuroneko
Biella 

zaira_89@libero.it